Lidmaatschap

 

Aanmelden als lid

U kunt zich als lid van onze voetbalvereniging aanmelden door het aanmeldingsformulier te downloaden, uit te printen en ingevuld en ondertekend in te leveren. Voor personen tot en met 17 jaar is een handtekening van een ouder / verzorger verplicht.

Nieuwe leden van 16 jaar en ouder moeten een kopie van een geldig identiteitsbewijs inleveren, omdat de K.N.V.B. een verplichte legitimatie voorschrijft.


Voor aanmelding heeft de K.N.V.B. richtlijnen opgesteld. De belangrijkste zijn:

- Indien een speler de afgelopen 3 jaar lid is geweest bij een andere vereniging, is inschrijving alleen mogelijk, als de aanmelding voor 31 mei in het bezit van de K.N.V.B. is. Hierbij dient een overschrijvingsformulier te worden ingevuld. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris en moeten na invulling door het nieuwe lid en de "oude" vereniging worden ingeleverd.
- Tussentijdse overschrijving is in uitzonderlijke situaties toegestaan (bijvoorbeeld: verhuizing buiten een straal van 35 kilometer).
- Pupillen kunnen wel gedurende het gehele jaar worden ingeschreven. Wel moet een zogenaamde "pupillenverklaring" afgegeven door de "oude" vereniging worden ingeleverd, tegelijk met de aanmelding, als er sprake is van een overschrijving van een andere vereniging.

 

Na bevestiging van de aanmelding door de K.N.V.B. wordt een lidmaatschapkaart afgegeven. Het deelnemen aan wedstrijden is niet toegestaan, zolang de K.N.V.B. de aanmelding niet heeft bevestigd.

Een voetbalseizoen loopt van 1 juli tot 1 juli. Opzeggen voor het volgende seizoen dient voor 1 juni van het lopende seizoen te geschieden door middel van het downloaden en uitprinten van het opzeggingsformulier en deze ingevuld bij de ledenadministratie in te leveren. Indien tussen 1 juni van het lopend seizoen en 1 januari van het volgende seizoen wordt opgezegd, dient minimaal € 30,00 voor de kosten van de KNVB te worden betaald. Indien er in deze periode ook nog getraind/gespeeld is, dient de helft van de contributie te worden betaald. Indien wordt opgezegd na 1 januari van het lopende seizoen dient de volledige contributie te worden betaald.
 

 Introductie brief nieuwe leden

Contributie

Kabouters, geboren voor 1-1-2016
Jonger dan 18 jaar
18 jaar en ouder
Steunend Lid
€ 25,00*


€ 80,00
€ 145,00
€70 ,00
 

De leeftijd op 1 januari 2022 is bepalend voor de hoogte van de contributie. De contributie wordt via automatische incasso geïnd. Mocht u geen automatische incasso hebben afgegeven, dan dient de betaling van de contributie voor 1 januari plaats te vinden. Bij betaling na 1 januari wordt € 5,00 boete in rekening gebracht voor te late betaling.


*Vanaf het seizoen 2022-2023 is BEW in samenwerking  met SV Vledder gestart met kaboutervoetbal. Voor meer info kijk hier, aanmelden voor kaboutersport is ook hier mogelijk.. De contributie bij BEW bedraagt 25 euro, de contributie voor SV Vledder is 50 euro.

Jeugdsportfonds Drenthe

jeugdsportfonds

Het jeugdsportfonds Drenthe maakt het sporten voor kinderen makkelijker voor gezinnen met een kleinere portemonee door subsidies. Op de onderstaande website is meer informatie te vinden:

https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/drenthe/

Als door het Coronavirus of een andere oorzaak het geld ontbreekt waardoor kinderen of jongeren geen lid kunnen blijven of worden van een sport-, muziek of dansvereniging, dan kan het Jeugdfonds de contributie betalen. Natuurlijk ligt alles nog stil maar als de aanvraag nu gedaan wordt, kunnen kinderen en jongeren direct meedoen of blijven meedoen zodra er weer gesport, gedanst of muziek gemaakt mag worden.
 
Aanmelden kan via https://kindsupportdrenthe.nl/