Organisatie

Bestuur

Het algemeen bestuur, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

 

 

Voorzitter
 

Secretaris
 

Penningmeester
 

Alg. Bestuurslid 

 

 

 

Remko Rozeboom
 

Jasper Sybrany
 

Tjeerd Winter
 

Patrick Prent
 

Michel Hoogenkamp
 

Erwin Idserda
 

Jeroen Blum

 

 

 06-17009947
 

 06-29555450
 

 06-53659556
 

 06-20139062
 

 06-15007621
 

 06-43447263


 06-33369254