Wat is Vrienden van B.E.W.?


Vrienden van B.E.W. is bedoeld om geld in te zamelen voor voetbalvereniging B.E.W. voor uitgaven
en investeringen die niet vanuit subsidies, reguliere sponsoracties of lidmaatschap kunnen worden
gedaan, maar die de club wel kan gebruiken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een
investering in de kantine, om de velden van de club etc. Meedoen kan als bedrijf en als particulier. De
jaarlijkse bijdrage is € 25,- en wordt eind mei automatisch afgeschreven van je rekening. Uitgaven
van Vrienden van B.E.W. worden in overleg met het bestuur gedaan. Ideeën van leden zijn uiteraard
altijd welkom! Er komt een bord in de kantine te hangen waarop alle namen van de Vrienden van
B.E.W. komen te staan, hier wil je natuurlijk bij komen staan!